European

 

Central European Languages

Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Maltese, Netherlands, Portuguese, Spanish, Swedish

Eastern European Languages

Albanian, Armenian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Czech, Croatian, Estonian, Georgian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovakian, Turkish, Ukrainian