Referencje

 

Od 1988 r. nasza firma wykonała tłumaczenia dla wielu firm i organizacji, takich jak: Komisja Europejska; Rada Europy; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Consumers International, Europejski Urząd Patentowy, UNESCO; WHO; Europejski Trybunał Praw Człowieka; OECD; AAAS; DVS; CBD (Convention on Biological Diversity); CEA; CREDITREFORM; ECO; EEA; EIPA; ETH; EURONATURE; EZA/EUCDW/UETDC (European Centre for Workers’ Questions); Felix Burda Stiftung; FIA; Fraunhofer Institute; HUMAN RIGHTS WATCH; ICLEI; ICSW; INTERNATIONAL CRISIS GROUP; INTERNATIONAL IDEA Stockholm (International Institute for Democracy and Electoral Assistance); IPA; IPIECA; ICEH London School of Hygiene & Tropical Medicine; OMGE; AEBR (Association of European Border Regions, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych); CARITAS International; German Savings Bank; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalny Fundusz do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią); United in Mission (VEM); VNGI The Hague, VOEB, producenci sprzętu medycznego, organizacje pozarządowe (NGO); międzynarodowe organizacje rządowe (IGO); krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe i monetarne, uniwersytety, galerie sztuki, muzea, instytucje badawcze, firmy biotechnologiczne, firmy z sektora technologii medycznych, firmy informatyczne, firmy farmaceutyczne, szpitale, wydawnictwa itp.