Polityka prywatności

 

W niniejszej Polityce prywatności określono sposób, w jaki ETC Europ. Translation Centre Ltd. („ETC”) wykorzystuje i chroni wszelkie dane udostępniane ETC przez Użytkownika podczas korzystania z niniejszej strony internetowej.
ETC zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkownika. ETC zapewnia, że wszelkie dane umożliwiające identyfikację tożsamości Użytkownika, o ile Użytkownik zostanie poproszony o ich udostępnienie, będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. ETC może wprowadzać okresowe zmiany do niniejszej Polityki prywatności w drodze aktualizacji niniejszej strony. Należy regularnie sprawdzać zawartość niniejszej strony, aby być na bieżąco z jej aktualną wersją. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01.05.2013 r.

Gromadzone dane
ETC może gromadzić następujące dane:
– imię i nazwisko oraz stanowisko
– dane kontaktowe, w tym adres e-mail
– dane demograficzne, np. kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
– inne dane związane z ankietami i (lub) ofertami dla klientów

Wykorzystanie gromadzonych danych
ETC gromadzi powyższe dane w celu lepszego zrozumienia potrzeb Użytkownika i zapewnienia Użytkownikowi lepszego standardu obsługi, a w szczególności:
– do celów księgowości wewnętrznej;
– w celu usprawnienia produktów i usług;
– na potrzeby przesyłanych okresowo na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości promocyjnych informujących o nowych produktach i ofertach specjalnych
– oraz innych wiadomości, które w uznaniu ETC mogą spotkać się z zainteresowaniem Użytkownika.
ETC może również co pewien czas wykorzystywać powyższe dane do kontaktowania się z Użytkownikiem w celach badań rynku. ETC może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty tradycyjnej. ETC może wykorzystywać te dane, aby dostosować stronę internetową do zainteresowań Użytkownika.

Bezpieczeństwo
ETC zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika. W celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do danych lub ich ujawnieniu ETC wprowadziła stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze niezbędne do ochrony danych gromadzonych online.

Wykorzystanie plików cookie
Plik cookie to niewielki plik, który, za zgodą Użytkownika, jest zapisywany na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w analizie ruchu w sieci oraz do powiadamiania o odwiedzeniu określonej strony. Dzięki plikom cookie aplikacje rozpoznają poszczególnych użytkowników. Aplikacje internetowe mogą dostosować swoje działanie do potrzeb i upodobań użytkowników dzięki zgromadzonym i zachowanym w plikach cookie danym o ich preferencjach.
ETC wykorzystuje pliki cookie rejestrujące ruch w sieci do identyfikowania odwiedzanych stron internetowych. Jest to pomocne w analizie danych dotyczących ruchu na stronie internetowej oraz w dostosowywaniu strony internetowej do potrzeb klientów. Wspomniane dane są wykorzystywane wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie są usuwane z systemu.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają ETC w opracowaniu lepszej strony internetowej dzięki możliwości śledzenia, które strony użytkownicy uznają za przydatne, a których nie. Pliki cookie nie dają ETC dostępu do komputera Użytkownika ani danych na jego temat, oprócz danych, które Użytkownik zgodził się udostępnić ETC.
Użytkownik może zaakceptować lub zablokować obsługę plików cookie. Większość przeglądarek automatycznie dopuszcza stosowanie plików cookie, lecz Użytkownik w razie potrzeby przeważnie może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by zablokować obsługę plików cookie. Wybór takiego ustawienia może jednak uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej.

Łącza do innych stron internetowych
Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które mogą spotkać się z zainteresowaniem Użytkownika. Jednakże należy zwrócić uwagę, że po skorzystaniu przez z takich łączy i opuszczeniu przez Użytkownika niniejszej strony internetowej ETC nie sprawuje kontroli nad takimi zewnętrznymi stronami internetowymi. W związku z tym ETC nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i zachowanie prywatności danych udostępnionych przez Użytkownika podczas odwiedzin na takich stronach internetowych i strony te nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z Polityką prywatności odnoszącą się do odwiedzanej strony internetowej.

Ochrona danych osobowych Użytkownika
Użytkownik może ograniczyć gromadzenie i wykorzystanie swoich danych osobowych w następujący sposób:
podczas wypełniania formularza na stronie internetowej należy zaznaczyć pole z informacją, że Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie danych przez dowolny podmiot do celów związanych z marketingiem bezpośrednim.
w przypadku gdy Użytkownik wyraził już zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim, taką zgodę można w dowolnym momencie wycofać, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail etcltd@web.de.
ETC nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie wypożycza danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub ETC ma prawny obowiązek to uczynić. Za zgodą Użytkownika ETC może wykorzystać dane osobowe Użytkownika, aby przesłać Użytkownikowi informacje promocyjne dotyczące osób trzecich, które w uznaniu ETC mogą spotkać się z zainteresowaniem Użytkownika.

Jeżeli przechowywane przez ETC dane osobowe Użytkownika są niepoprawne lub niekompletne, należy jak najszybciej skontaktować się z ETC listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod powyższym adresem e-mail. ETC niezwłocznie skoryguje wszelkie nieprawidłowe dane Użytkownika.